Jeg venter på svar på søknad om individuell beskyttelse, kan mine barn gå på skole eller i barnehage?


Barn har rett til grunnskole, uansett hvordan saken behandles. For yngre barn er det ofte tilbud om barnehageplass i kommunen. Hvis kommunen ikke kan tilby barnehageplass, skal mottaket tilby en barnebase for barn over 2 år.