Jeg venter på svar på søknad om individuell beskyttelse. Hvorfor er mine rettigheter så begrenset?


Flyktninger fra Ukraina som kan få kollektiv beskyttelse vil få svar på søknaden ganske raskt. De som ikke kan få kollektiv beskyttelse og som venter på beskyttelse på individuelt grunnlag, har litt andre rettigheter fordi søknaden deres ikke er behandlet ennå.

De som venter på svar kan søke om rett til å arbeide i ventetiden, men kan ikke reise til utlandet mens de venter.

De som allerede har fått individuell beskyttelse kan arbeide. De som allerede har fått indivudell beskyttelse kan reise i inntil halvparten av tiden tillatelsen er gitt for.