Kan jeg reise fra Norge mens jeg venter på at søknaden min om individuell beskyttelse blir behandlet?


Nei, hvis du reiser fra Norge vil saken din bli henlagt.