Du kan få økonomisk støtte fra kommunen ved behov


UDI gir penger til kommunen du skal bo i. Hvis du har behov for økonomisk støtte, må du kontakte kommunen din for å finne ut hvordan kommunen tenker å løse din situasjon. UDI kan ikke svare på dette.