En søknad per familie


Hver familie som skal bo sammen skal kun fylle ut ett søknadsskjema. 

Én person skal fylle ut søknaden som hovedsøker. Denne personen blir vår kontaktperson i familien. Det er denne hovedsøkeren vi kaller «Du» i søknadsskjemaet. 

I skjemaet skal du gi oss informasjon om alle de andre familiemedlemmene som skal bo sammen med deg i Norge. 

Vær oppmerksom på at alle over 18 år, kan sende inn sitt eget, separate søknadsskjema dersom de foretrekker det.