Jeg har brukt papirskjemaet for å søke om å bo privat (midlertidig alternativ mottaksplass). Vil UDI behandle papirsøknaden?


Vær oppmerksom på at du skal bruke det elektroniske søknadsskjemaet tilgjengelig på denne siden hvis du skal søke om å bo privat (midlertidig alternativ mottaksplass).

Hvis du likevel har brukt papirskjemaet til å søke om å bo privat, vil UDI også behandle papirsøknaden din. Vi behandler papirsøknader på samme måte som vi behandler de elektroniske søknadene. Saksbehandlingen av papirsøknader kan ta lengre tid enn behandlingen av elektroniske søknader. I tillegg må du beregne postgang.