Kommunen gir beskjed til UDI om du får bo i kommunen


Det er frivillig for kommunen å ta imot personer på alternativ mottaksplass. Vi spør kommunen om å bekrefte at du får bo i kommunen og bekrefte adressen din.