Signering


Alle over 18 år som søker i dette skjemaet må signere inne i dette elektroniske søknadsskjemaet. Det samme må privatpersonen eller en kontaktperson for organisasjonen/kommunen som tilbyr boligen.

Hver og én av dere må signere ved å tegne med fingeren eller musepekeren på skjermen.

Det kan være straffbart å signere på vegne av noen andre uten samtykke.