Kan jeg jobbe mens jeg venter på svar på søknaden min om kollektiv beskyttelse?


Du har ikke lov til å arbeide så lenge søknaden din om kollektiv beskyttelse fortsatt er til behandling. Du kan heller ikke søke om å få arbeide mens søknaden din er til behandling.

Du har først lov til å arbeide dersom du får vedtak om at du har fått kollektiv beskyttelse. 

Her kan du lese informasjon fra Skatteetaten (eksternt nettsted) om hva du må gjøre hvis du ønsker å arbeide etter at du har fått innvilget kollektiv beskyttelse.