Forklaring på begreper i eDialog


I eDialog bruker vi noen spesialbegreper. Her er en kort forklaring på hva vi mener med dem.

  • Dokument: Et brev, vedtak eller lignende som er sendt enten inn eller ut i saken.
  • Dokumentliste: Oversikt over alle dokumentene i saken.
  • Korrespondanse: Oversendelse av ett eller flere dokumenter i en sak.
  • Melding: Beskjed om at det er sendt nye dokumenter i en sak.
  • Meldingsdetaljer: Ytterligere forklaring om meldingen.
  • Meldingslisten: Oversikt over alle meldingene du har mottatt.