Slik blir du registrert på en sak


For å bli registrert som advokat i en sak:

  • Fyll inn dette kontaktskjemaet.
  • Oppgi i skjemaet hvilken sak eller hvilke saker du representerer søkeren/utlendingen i.

Brev fra utlendingsforvaltningen i den aktuelle saken vil deretter bli sendt til deg i eDialog og du vil få meldinger på e-postvarsler som vanlig. I tillegg til å bli registrert som advokat på saken, må du be om partsinnsyn. Du kan gjøre dette i kontaktskjemaet samtidig som du ber om å bli registrert som advokat på saken.

Når du har fått tilgang til saken, kan du gi tilgang til andre.

Utlendingsforvaltningen sitt saksbehandlingssystem er inndelt i saker. Hver søknad eller sanksjon representerer en sak. For å kunne utveksle dokumenter med oss på riktig måte, må du derfor være registrert som advokat i den saken.

Er du for eksempel registrert som advokat i sak om familieinnvandring, må du likevel også bli registrert som advokat i en eventuell tilstøtende utvisningssak for å kunne få innsyn i og inngi tilsvar i denne.

Begrensningen har sammenheng med retten til fritt valg av representant. Det er ikke gitt at klienten din ønsker at du skal ha tilgang til alle saker vedkommende har hatt i utlendingsforvaltningen.