Relaterte dokumenter fra andre saker


Hvis dokumenter i saker du ikke er oppnevnt som advokat i også anses som dokumenter i din sak, skal saksbehandler sende disse dokumentene til deg i eDialog.

  • Dokumentene skilles fra de som er tilknyttet saken i en egen dokumentliste med «Dokumenter tilknyttet andre saker».
  • Du ser hvilket saksnummer dokumentet er tilknyttet, men ikke hvilken sakstype det er.