Når alt har låst seg


Hvis alt låser seg, må du lukke alle nettleservinduene du har oppe, og forsøke på nytt.

Forsøkte du å laste opp et dokument da det låste seg, må du sjekke at dokumentet ikke er større enn 10 MB før du forsøker på nytt.

Hvis dette ikke hjelper, må du ta kontakt med oss på edialogsupport@udi.no