Jeg ønsker å bli tatt opp i advokatordningen for asylsøkere


Opptak til advokatordningen for asylsøkere reguleres av UDIs rundskriv 2018-002: Retningslinjer for advokater som deltar i Utlendingsdirektoratets advokatordning i søknader om beskyttelse samt generelt om advokatordningen (eksternt nettsted). Her finner du kriterier for å bli tatt opp i advokatordningen. Advokatordningen følger av utlendingsforskriftens § 17-20.

I desember 2018 bestemte UDI at vi forlenger avtalene med advokatene som allerede har tjenestekonsesjon i vår advokatordning, slik at avtalene varer til 2024.

Vi vurderer fortløpende om det er behov for ta opp flere advokater til advokatordningen for asylsøkere. Dersom vi bestemmer at det er behov for flere advokater, lyser vi ut ledige tjenestekonsesjoner.