E-post


Asyladvokater kan henvende seg til epostadressen svar@udi.no ved henvendelser om

  • advokatbytte
  • advokatønske
  • spørsmål om oppdatert adresse eller kontaktinformasjon til klienten

Merk at svar@udi.no bare skal brukes i asylsaker.

Når klagen i saken er sendt over til UNE, må advokaten henvende seg dit. Se www.une.no (eksternt nettsted)