Slik får du tilgang til eDialog


Tilgang til eDialog for advokater

Hvis du oppnevnes som advokat i en asylsak for første gang, vil du også bli registrert som eDialogbruker. Du får en e-post når du er registrert som bruker.

Hvis du ikke blir oppnevnt av oss gjennom advokatordningen, men skal representere en asylsøker, må du først sende inn registreringskjemaet for å bli bruker av eDialog.

Tilgang til eDialog for rettshjelpere

Hvis du er en rettshjelper, kan du bruke eDialog hvis du har tillatelse etter domstolsloven § 218 nr. 1. Da må du sende inn registreringskjemaet for å bli bruker av eDialog.  Hvis du er en rettshjelper som omhandles i domstolsloven § 218 nr. 3 første setning, kan du ikke bruke eDialog.