Slik blir du registrert på saken


Når du blir oppnevnt av oss som advokat

Når du blir oppnevnt, registrerer vi deg samtidig som gjeldene advokat i saken. Du får tilgang til saken i eDialog når du får e-post fra oss om at du har mottatt en korrespondanse i saken.

Når du vil bli registrert på saken

Hvis du ikke blir oppnevnt som advokat, må du kontakte oss for å få tilgang til saken. Send en e-post til svar@udi.no med forklaring på hvilken sak du ønsker tilgang til. Det er bare advokater som får tilgang. Advokaten kan gi andre som jobber med saken tilgang til saken.

Om tilgangen på sak

Når du har fått tilgang til saken, kan du gi tilgang til andre.

Utlendingsforvaltningen sitt saksbehandlingssystem er inndelt i saker. Hver søknad eller sanksjon representerer en sak. For å kunne utveksle dokumenter med oss på riktig måte, må du derfor være registrert som advokat i den saken.

Er du for eksempel registrert som advokat i en søknad om beskyttelse (asyl), må du likevel også bli registrert som advokat i en eventuell tilstøtende utvisningssak for å kunne få innsyn i og inngi tilsvar i denne.

Begrensningen har sammenheng med retten til fritt valg av representant. Det er ikke gitt at klienten din ønsker at du skal ha tilgang til alle saker han eller hun har hatt i utlendingsforvaltningen.