Ankomst- og transittenheten (Oslo)


Postadresse     

UDI, Ankomst- og transittenheten
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Besøksadresse              

Innspurten 11D, 0663 Oslo

E-post

ate@udi.no

Telefon             

40 43 61 98

Opningstider telefon    

Måndag–fredag: 09:00–15:00