Tips til UDI


Hvis du ønsker å gi UDI et tips, kan du ta kontakt med oss på telefon.

Hvilken type tips kan jeg melde til UDI?

Du kan for eksempel tipse UDI hvis du har informasjon om:

  • en person som har oppgitt uriktig informasjon til UDI
  • en person som oppholder seg ulovlig i Norge
  • en person som har brutt vilkårene for oppholdstillatelsen sin
  • en arbeidsgiver som har ansatte som ikke har lovlig opphold i Norge
  • en au pair som blir utnyttet av vertsfamilien sin

Du kan ringe oss på telefon 23 35 15 00 og fortelle at du har et tips, så vil du bli satt over til noen du kan snakke med.

Du kan også sende et skriftlig tips til UDI i posten. Tipset kan sendes til adressen:
Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Du kan være anonym, hvis du ikke ønsker å oppgi navnet ditt. Informasjonen du gir oss vil bli registrert i våre systemer, og den du gir informasjon om vil vanligvis ha rett til å vite at noen har gitt et anonymt tips om dem.

UDI har taushetsplikt, og du vil derfor ikke få tilbakemelding om hva UDI gjør videre med saken.

Offentlighet og innsyn

UDI behandler tips i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette betyr blant annet at vi journal- og arkivfører tips i tråd med arkivlova.

Opplysninger i tipssaker er underlagt offentleglova. Det betyr at opplysningene er åpne for innsyn hvis ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt offentlighet. Tips, melding eller lignende informasjon om lovbrudd fra private vil ofte være unntatt offentlighet.

Hvilken type tips bør jeg melde til politiet?

Hvis du ønsker å anmelde et straffbart forhold, må du kontakte politiet (eksternt nettsted).

Et straffbart forhold er for eksempel:

  • trusler
  • en utenlandsk statsborger er utsatt for menneskehandel
  • en person er utsatt for tvangsekteskap

Fant du det du lette etter?