Kontakt oss Ansatte i utlendingsforvaltningen


Hvis du er ansatt på en ambassade, et konsulat eller i politiet, kan du kontakte UDI på telefon eller e-post hvis du har spørsmål om en sak eller om regelverk. 

Hvis du har et spørsmål om Schengenvisum, send en e-post til Visumenheten (visumservice@udi.no).

Hvis du har et spørsmål om en annen type visum eller oppholdstillatelse, kan du fylle inn skjemaet under. 

Fyll inn skjema

Informasjon om deg
 
Navn (obligatorisk):
Telefonnummer med landkode, for eksempel +47 (obligatorisk):
E-post (obligatorisk):
Gjenta e-post (obligatorisk):
Hvor jobber du? (obligatorisk): Skriv hvilket politidistrikt, hvilken utenriksstasjon eller UNE.
Sakstype henvendelsen gjelder (obligatorisk):
 
Dersom henvendelsen gjelder en person, fyll inn følgende
 
DUF-nummer (12 siffer, for eksempel: 2014 123456 78):
Ditt spørsmål (obligatorisk):
Hvis du ikke får sendt skjemaet etter å ha klikket på "Send"- knappen er ikke alle obligatoriske felt fylt ut. Se etter meldingen "Du har ikke angitt det obligatoriske feltet "" øverst i skjemaet og fyll ut.
Din e-postadresse vil bli lagret og kan bli brukt i forbindelse med brukerundersøkelser for å evaluere våre tjenester.