Forskottering av barnetrygd


Dersom du bor på mottak skal du ved ankomst signere skjemaet «UDIs skjema for transporterklæring - forskottering av barnetrygd». Dette skjemaet skal legges ved søknaden dersom du ønsker å søke om barnetrygd fra NAV. Rett til barnetrygd inntrer fra og med måneden etter at det er fattet vedtak om oppholdstillatelse.

Av praktiske årsaker utbetales ikke barnetrygden umiddelbart etter at du har fått innvilget oppholdstillatelse. UDI utbetaler derfor økonomiske ytelser (basisytelser) for barn under 18 år frem til første utbetaling av barnetrygd fra NAV. Basisytelser for barn under 18 år regnes som forskudd på barnetrygd. 

Ved å undertegne dette skjemaet overføres kravet på en eventuell etterbetaling av barnetrygd til UDI, da UDI allerede har utbetalt dette beløpet.

Du kan finne skjemaet her: UDIs skjema for transporterklæring - forskottering av barnetrygd (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).

Les mer om rett til barnetrygd på NAV sine hjemmesider (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).