Personer med endelig avslag og retten til helsetjenester


  • Personer med endelig avslag har rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.
  • Personer med endelig avslag skal i utgangspunktet betale helsetjenester selv. Dere kan ikke kreve forhåndsbetaling.
  • Smittevernhjelp er gratis, også for de som har endelig avslag.
  • Barn uten lovlig opphold har rett til gratis hjelp fra helsestasjon og skolehelsetjenesten. Andre helsetjenester må de betale for.