Har det kommet endringer i reglene for selvforsørgelse ved søknad om permanent oppholdstillatelse?