Hvordan får en EU/EØS-borger et D-nummer eller et fødselsnummer?


Statsborgere av et EU/EØS-land må selv kontakte Skatteetaten for å få tildelt et D-nummer eller fødselsnummer. Her finner du forklaring på hvordan du går frem.