Mitt fødselsnummer/d-nummer stemmer ikke med fødselsdatoen min – hva gjør jeg?


Når Skatteetaten tildeler identitetsnummer (fødselsnummer og d-nummer), er det noen fødselsdatoer som ikke har flere ledige numre. Da tildeler Skatteetaten identitetsnummer basert på registreringsdato.

Det er Skatteetaten som tildeler fødselsnummer og d-nummer. (eksternt nettsted)

UDI kan ikke endre fødselsnummer eller d-nummer. Når du får et identitetsnummer som er basert på registreringsdato beholder du korrekt fødselsdato i våre systemer og i Folkeregisteret. Det betyr at du ikke trenger å kontakte UDI for å rette opp fødselsdatoen din.

Du kan logge inn og se dine opplysninger i Folkeregisteret (eksternt nettsted), og du kan endre hvis noe er feil.