Jeg får ikke til å fylle ut eller sende inn skjemaet. Hvor melder jeg feil?


Hvis du ikke klarer å fylle ut informasjon i søknadsskjemaet, kan du ringe veiledningstjenesten vår på telefon +47 21 49 32 84 for å få hjelp eller melde feil.