Jeg får ikke til å sende inn skjemaet. Hvor melder jeg feil?


Hvis du har fylt ut søknadsskjemaet og ikke får til å sende det inn, sjekk følgende: 

  • Har du fylt ut alle obligatoriske feil? Hvis ikke, skal du få beskjed om dette på oppsummeringssiden. Prøv å fylle ut feltene og send inn på nytt. 
  • Hvis du får beskjed om at feltet ikke er fylt ut, men du har lagt inn informasjon, prøv å oppdatere siden ved å trykke F5 på tastaturet. Prøv deretter å sende inn på nytt. 
  • Hvis svarene dine ikke blir lagret automatisk, så du ikke får sendt inn søknadsskjema, kontakt veiledningstjenesten vår på telefon +47 21 49 32 84.