Eg er EU/EØS-borgar, men har ikkje fått registrert meg enno og no har eg vorte permittert. Eg får ikkje sett fram krav om dagpengar hos NAV. Kva gjer eg?


NAV har ikkje noko krav om registreringsbevis frå politiet for å få dagpengar, men du må registrere deg som arbeidssøkjar hos NAV. 

Viss du har problem med å søkje om dagpengar digitalt, må du bruke papirløysinga og sende inn krav i den vanlege posten (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) Du får etterbetalt dagane som blir brukte på postgang når registreringa kjem inn seinare.