Jeg er EU/EØS-borger og bor i Norge. Hvilke rettigheter har jeg innen helse og hvis jeg blir arbeidsledig eller permittert?


UDI kan dessverre ikke svare på spørsmål om rettighetene dine i Norge.

Du finner informasjon om helserettighetene dine på helsenorge.no (eksternt nettsted)

Du finner informasjon om permittering, dagpenger og omsorgspenger på nav.no (eksternt nettsted).