Eg er EU/EØS-borgar og bor i Noreg. Kva rettar har eg innan helse og viss eg blir arbeidsledig eller permittert?


UDI kan dessverre ikkje svare på spørsmål om rettane dine i Noreg.

Du finn informasjon om helserettane dine på helsenorge.no (eksternt nettsted)

Du finn informasjon om permittering, dagpengar og omsorgspengar på nav.no (eksternt nettsted).