Jeg er EU/EØS-borger og er permittert fra jobben min, vil det få noen konsekvenser for mitt opphold i Norge?


Har du vært i lønnet arbeid i mer enn ett år?

Da gjelder følgende for deg:
Du bevarer din status som arbeidstaker dersom du kan dokumenter at du er permittert og har meldt deg som arbeidssøkende til NAV.

Har du vært i lønnet arbeid i under ett år?

Da gjelder følgende for deg:
Du bevarer din status som arbeidstaker i 6 måneder dersom du kan dokumentere at du er permittert og har meldt deg som arbeidssøkende hos NAV.

Du kan lese mer om permittering og melding som arbeidssøkende og dagpenger hos NAV.no (eksternt nettsted).