Eg er EU/EØS-borgar og er permittert frå jobben min. Vil det få nokon konsekvensar for opphaldet mitt i Noreg?


Har du vore i lønt arbeid i meir enn eitt år?

Då gjeld følgjande for deg:

Du bevarer statusen din som arbeidstakar dersom du kan dokument at du er permittert og har meldt deg som arbeidssøkjande til NAV.

Har du vore i lønt arbeid i under eitt år?

Då gjeld følgjande for deg:

Du bevarer statusen din som arbeidstakar i 6 månader dersom du kan dokumentere at du er permittert og har meldt deg som arbeidssøkjande hos NAV.

Du kan lese meir om permittering, melding som arbeidssøkjande og dagpengar hos NAV.no (eksternt nettsted).