Eg er permittert og NAV ber meg om kopi av registreringsbeviset mitt. Kan eg få det?


Nei, du kan ikkje få kopi av registreringsbeviset ditt. Det er ikkje nødvendig å levere registreringsbevis for å registrere deg som arbeidssøkjande eller for å søkje om dagpengar. Viss du blir beden om å laste opp kopi av registreringsbevis i NAV sitt skjema, treng du ikkje å gjere dette.

Viss du har problem med å søkje om dagpengar digitalt, må du bruke papirløysinga og sende inn krav i den vanlege posten (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) Du får etterbetalt dagane som blir brukte på postgang når registreringa kjem inn seinare.