Andre grupper som er unntatt karantenehotell


Du kan benytte et annet egnet oppholdssted enn karantenehotell hvis du skal i reisekarantene og du tilhører en av disse gruppene:

  • asylsøkere og overføringsflyktninger
  • enkelte grupper (yrkessjåfører, personer som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn og militært personell)
  • personer med avtalt samvær mellom foreldre og barn
  • utenlandske diplomater

Se mer informasjon på helsenorge sine nettsider (eksternt nettsted).

Hvis dette gjelder for deg betyr det at du ikke skal søke om unntak fra karantenehotell på forhånd.