Personer som er fullvaksinerte, eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, og har et verifiserbart koronasertifikat


Hvis du er fullvaksinert mot koronaviruset eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, trenger du ikke være i innreisekarantene dersom du kan dokumentere dette på en verifiserbar måte. Du må kunne:

  • vise fram et norsk, svensk eller dansk koronasertifikat med QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, eller
  • vise frem et koronasertifikat etter EUs regler for digitale koronasertifikat

Du kan lese mer om EUs digitale koronasertifikat og hvilke land som har knyttet seg til denne løsningen på EUs nettsider Re-open EU (eksternt nettsted).

Det er Helsenorge som besvarer spørsmål om denne ordningen (eksternt nettsted).