Maler for rapportering på bruk av aktivitetsmidler


Mottakere av tilskudd til aktivitetsmidler i 2021 skal levere statusrapport innen 1. oktober 2021 og sluttrapport senest innen 01. April 2022.

Publisert: 11.12.2020 - Sist endra: 13.08.2021

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak er regulert i forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak (eksternt nettsted). 

Mottakere av tilskuddsmidler til gjennomføring av aktiviteter må rapportere dette. Statusrapport må leveres senest innen 01. oktober 2021. Sluttrapport må leveres så snart som mulig etter at aktivitetene er gjennomført, men senest innen 01. april 2022. Rapportene sendes til udi@udi.no

Formålet med rapporteringen er å  

  • gi UDI en foreløpig oversikt over gjennomføringen av aktiviteten(e) du/dere har fått tilskudd til å gjennomføre 
  • gi UDI et grunnlag for å vurdere måloppnåelsen (jf. forskriften §§ 1 (eksternt nettsted) og 3) (eksternt nettsted) 
  • kontrollere at tilskuddet blir brukt i tråd med vilkårene for tildelingen   

Maler til nedlasting

For spørsmål, ta kontakt med:

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?