Asylmottak Integreringsmottak


Her finner du informasjon dersom bor eller ønsker å bo på et integreringsmottak.

Hva er et integreringsmottak?

Integreringsmottak er et bo- og opplæringstilbud for deg som har fått, eller sannsynligvis vil få, oppholdstillatelse i Norge. Formålet med programmet er å gjøre det lettere for deg å komme inn i det norske samfunnet.

Du må selv søke om få plass ved et integreringsmottak, og dette er et frivillig tilbud.

Når du søker om plass i integreringsmottak, må du samtidig bekrefte at du ønsker å delta i det obligatoriske opplæringsprogrammet.  

Rettigheter og plikter i integreringsmottaket


Du må

 • følge husreglene på mottaket
 • delta på alle de obligatoriske aktivitetene hver dag. Det tar ofte hele dagen.

Du får

 • samme økonomiske ytelser som ved ordinære mottak
 • gratis kollektivtilbud
 • nyttig erfaring fra aktivitetene i programmet slik at du kan komme raskere i arbeid. Da kan du forsørge deg selv og familien din.
 • nødvendig og viktig innsikt i det norske samfunnet

Innholdet i opplæringsprogrammet er 

 • norskopplæring og språktrening (praksisplass)
 • opplæring i samfunnskunnskap
 • karriereveiledning
 • arbeidsrettede aktiviteter
 • skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter
 • daglige gjøremål i asylmottaket
 • andre aktiviteter som mottaket arrangerer i samarbeid med frivillig(e) organisasjon(er) 

Individuell plan

Sammen med deg lager kommunen en individuell plan med definerte mål og der aktivitetene dine er beskrevet. Planen tar utgangspunkt i kompetansen din og vurderingene karriereveilederen har gjort. Du får en egen kontrakt med kommunen. Du må delta på alle felles- og individuelle aktiviteter i fulltidsprogrammet. Hvis du ikke deltar i aktivitetene, ikke utfører oppgavene dine eller ikke følger husreglene, bryter du kontrakten med kommunen. Da mister du plassen i integreringsmottaket og må flytte til et ordinært mottak. 

Hvordan søker jeg om plass?

Du søker om plass ved å fylle ut dette søknadsskjemaet (pdf, 35 kB). Lever det ferdig utfylte skjemaet til mottaket der du bor.

Det er UDI som behandler søknaden din. Du får flytte til et integreringsmottak som har ledig plass dersom du tas opp i programmet. 

Det finnes per i dag 2 integreringsmottak i Norge. Disse er

 • Kristiansand mottak
 • Steinkjer kommunale mottak

Hva skjer hvis jeg får avslag på asylsøknaden min?

Hvis du får avslag på asylsøknaden din mister du plassen på integreringsmottaket. Da må du flytte til et ordinært mottak.