Asylmottak Når det skal opprettes et mottak i nærmiljøet


Hva vil det si å få et asylmottak i nærmiljøet?

Positive erfaringer

Vår erfaring gjennom 25 år med mottaksdrift er at de vellykkede historiene er langt flere enn de negative. Kommunene melder at å få et mottak i sitt lokalmiljø fører til økt handel, skaper nye arbeidsplasser, holder innbyggertallet oppe, og det blir opprettet flere lag og foreninger. I forskningsrapporten «Asylmottak og lokalsamfunn» fra 2010 kan du lese hvordan asylmottak og kommuner opplever forholdet og samarbeidet seg i mellom. 

Asylmottakene er spredt i hele landet, og ligger i både små og store kommuner. Uavhengig av hvor de ligger, ser vi at eventuelle motforestillinger før opprettelsen av asylmottaket ofte forsvinner etter etableringen, og at mottaket finner sin naturlige plass i lokalmiljøet.

Informasjonsmøte

Hvis kommunen din ønsker det, deltar vi gjerne på et informasjonsmøte, slik at naboer og andre interesserte kan stille oss spørsmål og få nyttig informasjon fra oss.  

Viktig med godt samarbeid

For at mottaket skal fungere best mulig, er det viktig med et godt samarbeid mellom mottaket og lokalsamfunnet. UDI stiller derfor krav til mottakenes kontakt med, og informasjon til, nærmiljøet.

Alle mottak skal ha en informasjonsansvarlig som fungerer som kontaktperson mellom mottaket og lokalsamfunnet. I tillegg opprettes det ofte et kontaktforum hvor representanter fra mottaket, kommunen og naboer møtes for å snakke om ting som dukker opp, og for å løse eventuelle problemer på en hensiktsmessig måte for alle parter.

Frivillig arbeid og lokale idrettslag

Beboerne i mottakene får aktivitetstilbud der, men mange steder engasjerer de seg også i aktiviteter utenfor mottaket. Fotball er for eksempel en populær aktivitet blant unge beboere, og Norges Fotballforbund har engasjert seg i integrering av asylsøkere. Andre beboere bruker fritiden sin i organisasjoner som Redd Barna og Røde Kors.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?