Asylmottak Dette kan asylsøkeren få dekket av UDI (pengereglementet)


I vedlegget til UDIs pengereglement (eksternt nettsted) finner du oversikt over hvilke tilleggsytelser beboeren kan søke om å få dekket og i hvilke situasjoner. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?