Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag)


Postadresse    

Postboks 4749 Torgård
7468 Trondheim

Besøksadresse        

Statens Hus
Prinsensgate 1 
7013 Trondheim

Inngang for besøkende er via Erling Skakkes gate 25 

Telefon           

73 10 40 00

E-post 

rkm@udi.no

Åpningstider telefon 

Mandag: 12.00–15.00 

Tirsdag–fredag: 09.00–15.00

Resepsjon


Resepsjonen er stengt fra 1. april 2022.

 


Hvis du bor på et asylmottak eller en akuttinnkvartering, kan du få informasjon og veiledning fra ansatte der. Hvis du har et særskilt behov for å møte eller snakke med en saksbehandler på UDIs Regionkontor, kan du ringe telefon 23 35 15 00. Når du ringer dette telefonnummeret, blir du satt over til Regionkontoret, som vil avtale en tid for samtale ved hjelp av tolk.

 


Du kan også se UDI sine nettsider eller kontakte UDI sin veiledningstjeneste på telefon 23 35 16 00.