Kontakt oss Ansatte i utlendingsforvaltningen


Hvis du er ansatt på en ambassade, et konsulat eller i politiet, kan du kontakte UDI på telefon eller e-post hvis du har spørsmål om en sak eller om regelverk. 

Hvis du har et spørsmål om Schengenvisum, send en e-post til Visumenheten (visumservice@udi.no).

Hvis du har et spørsmål om en annen type visum eller oppholdstillatelse, kan du fylle inn skjemaet under. 

Fyll inn skjema

Kontaktskjema

Av sikkerhetsgrunner bør du ikke skrive personlig informasjon om deg selv eller andre i dette skjemaet. Personlig informasjon er for eksempel private helseopplysninger, informasjon om straffbare forhold eller informasjon om at noen er asylsøker eller flyktning.

Informasjon om deg

Dersom henvendelsen gjelder en person, fyll inn følgende