Faglærd


For å bli rekna som faglærd må du ha fullført fagutdanning, fullført høgare utdanning eller ha spesielle kvalifikasjonar.

Krav til utdanninga/kompetansen din

Du må ha éin av desse typane utdanning/kompetanse:

  • Du må ha fullført fagutdanning frå vidaregåande skole, minst tre år, for eksempel som snikkar eller helsefagarbeidar. Det må finnast ei tilsvarande fagutdanning i Noreg.
  • Du må ha fullført utdanning eller grad frå universitet/høgskole, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sjukepleiar.
  • Du må ha spesielle kvalifikasjonar som du har opparbeidd deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og liknande. Det skal svært mykje til å få løyve i slike saker. Du må ha like høg kompetanse som ein som har fagutdanning.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?