Registreringsbevis for EU/EØS-borgarar


Eit registreringsbevis er eit dokument som stadfestar at politiet har registrert deg som EU/EØS-borgar som bur i Noreg. 
  • Eit registreringsbevis er eit dokument som stadfestar at politiet har registrert deg.
  • Du skal berre registrere deg éin gong, same kor lenge du skal bu i Noreg. Du kan også for eksempel byte frå å vere student til å vere arbeidstakar utan å registrere deg på nytt.
  • Etter at du har registrert deg, kan du få eit norsk identitetsnummer og skattekort (Skatteetaten) (ekstern nettstad).
  • Dersom du er i Noreg i meir enn tre månader utan å registrere deg, kan du få ei bot.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?