Vern


Vern (asyl) vil seie å få opphaldsløyve som flyktning i Noreg.

Ein person har rett til vern (asyl) dersom han eller ho

  • har ei godt grunngitt frykt for forfølging på grunn av etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i ei spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, eller
  • står i reell fare for å bli utsett for dødsstraff, tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff dersom han eller ho må reise tilbake til heimlandet.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?