Disse dokumentene må du levere når du søker om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-13) Sjekkliste for utsendt arbeidstaker (ansatt i utenlandsk selskap som har oppdrag i Norge)


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til lengre saksbehandlingstid eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker for første gang

Sjå forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Boligen kan være et hus, en leilighet, hybel eller lignende. Hvis du leier boligen, må du levere skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller andre som disponerer boligen. Hvis du ikke vet ennå hvilken bolig du skal leie, kan du isteden skrive en forklaring på et eget ark om hvor du har tenkt å bo og hvordan du skal ordne dette. 

Sjå forklaringSkjul forklaring

Oppdragstilbud, pdf, 811 kB (www.udi.no/skjema)

Sjå forklaringSkjul forklaring

Kontrakten må

  • dokumentere hva kontraktsforholdet mellom partene går ut på
  • tydelig beskrive tjenesten du skal utføre og varigheten på oppdraget
  • hvis du arbeider i et internasjonalt selskap, kan kontrakten erstattes med en bekreftelse fra selskapet på at du i en bestemt tidsperiode skal arbeide for selskapet i Norge
Sjå forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du har fullført utdanning eller grad fra universitet eller høyskole, må du levere vitnemål eller annen dokumentasjon som viser hvilken utdanning eller grad du har tatt.
  • Hvis du har fullført fagutdanning fra videregående skole, må du levere både vitnemål og karakterutskrifter som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.
  • Hvis du har utdanning som ikke er fullført, må du legge frem dokumentasjon som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.

Hvis du har levert denne dokumentasjon til UDI tidligere, trenger du ikke levere den på nytt.

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du må levere dokumenter som inneholder detaljerte opplysninger fra tidligere arbeidsgivere om hvor lenge du jobbet der, hvilken opplæring du fikk, hvilke arbeidsoppgaver du hadde og hvilke kvalifikasjoner du har.

Du skal bare levere dokumentasjon på arbeidserfaring i tillegg til eller som erstatning for dokumentasjon på utdanning hvis arbeidserfaringen skal tas med i vurderingen av om du er faglært.

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du leverer søknaden i et annet land enn hjemlandet ditt

Hvis du leverer søknaden i Norge

Sjå forklaringSkjul forklaring

For eksempel: Besøksvisum, oppholdstillatelse i annet Schengenland og/eller dokumentasjon på når du reiste inn i Norge/Schengen.

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge trenger du ikke levere noe. 

Hvis du skal arbeide i et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon 

Sjå forklaringSkjul forklaring

Sjekk om ditt yrke krever godkjenning/autorisasjon og hvilket godkjenningskontor du må kontakte.

(http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/Yrkesliste--lovregulerte-yrker/)

Hvis du ikke skal oppholde deg og arbeide i Norge i hele perioden du har søkt om oppholdstillatelse for

Sjå forklaringSkjul forklaring

Gi opplysningene på et eget ark eller i UDIs oppdragstilbudskjema (pdf, 810 kB) 

Hvis du ønsker at norsk oppdragsgiver skal søke på dine vegne, eller du ønsker at noen skal snakke med UDI på dine vegne

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Hvis du ønsker å arbeide under søknadsbehandlingen 

Hvis du skal arbeide for mer enn én oppdragsgiver

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Sjå forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Oppdragstilbud, pdf, 811 kB (www.udi.no/skjema)

Sjå forklaringSkjul forklaring

NB! Hvis du har levert denne kontrakten til UDI tidligere, og det ikke har vært noen endringer, trenger du ikke levere den på nytt.

Kontrakten må

  • dokumentere hva kontraktsforholdet mellom partene går ut på
  • tydelig beskrive tjenesten du skal utføre og varigheten på oppdraget
  • hvis du arbeider i et internasjonalt selskap, kan kontrakten erstattes med en bekreftelse fra selskapet på at du i en bestemt tidsperiode skal arbeide for selskapet i Norge
Sjå forklaringSkjul forklaring

Du må levere lønnslipper eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiveren din i utlandet som viser hvor mye lønn du har fått utbetalt, og hvilken valuta du får lønnen i. Lønnslippene/dokumentasjonen skal være for de siste tre månedene du utførte oppdrag i Norge (ikke for perioder da du var i hjemlandet ditt).

Dato/sted:
Underskrift: