Skjemaer


Her finner du alle UDIs skjemaer og standardkontrakter som skal leveres ved ulike typer søknader. 

Søknadsskjemaer

(Søknadsskjemaene er bare for de som ikke kan bruke Søknadsportalen (eksternt nettsted).)

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold (pdf, 2,1 MB)

Søknad om permanent oppholdstillatelse (pdf, 711 kB)

Søknad om å beholde permanent oppholdstillatelse hvis du skal bo i utlandet (pdf, 1,2 MB) 

Søknad om besøksvisum (pdf, 295 kB)

Søknad om forlengelse av besøksvisum/besøksvisum for ny innreise (pdf, 761 kB)

Søknad om reisedokumenter (pdf, 966 kB)

Søknad om statsborgerskap (pdf, 1,5 MB)

Melding om norsk statsborgerskap for nordiske borgere (pdf, 635 kB)

Melding om statsborgerskap for adoptivbarn og barn med norsk far (pdf, 774 kB)

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (pdf, 657 kB)

Søknadsskjema for fornyelse av oppholdstillatelse som er begrenset på grunn av identitet (pdf, 656 kB)

Søknad om opphevelse av innreiseforbud (pdf, 1,3 MB)

Søknad om grenseboerbevis (pdf, 802 kB)

Fullmaktsskjema

Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB) 

Skjemaer til søknader om permanent oppholdstillatelse

Ektefelle, samboer eller partners utenlandsopphold (pdf, 624 kB)

Skjemaer til arbeidsinnvandringssøknader

Ansettelsesbevis for EU/EØS-borgere (pdf, 1,0 MB)

Arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB)

Arbeidskontrakt for medarbeidere i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjoner (pdf, 686 kB)

Oppdragstilbudskjema (pdf, 810 kB) 

Skjemaer til familieinnvandringssøknader 

Egenerklæring på at referansepersonen ikke har mottatt økonomisk sosialhjelp fra NAV (pdf, 612 kB)

Samlivserklæringsskjema (pdf, 708 kB)

Garantiskjema for opphold (pdf, 658 kB) 

Samtykkeskjema for søknad om oppholdstillatelse til barn/umyndige (pdf, 2,4 MB)

Skjemaer til au pair-søknader

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie (pdf, 607 kB) 

Skjemaer til studiesøknader

Samtykke til at barn/umyndige kan studere i Norge (pdf, 558 kB)

Uttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse (pdf, 614 kB)

Skjemaer til besøksvisumsøknader

Garantiskjema for besøk (pdf, 1,2 MB)

Andre skjemaer

Skjema for endring av navn (pdf, 534 kB) 

Melding om straffbare forhold (pdf, 1,3 MB)