Skjemaer


Her finner du alle UDIs skjemaer og standardkontrakter som skal leveres ved ulike typer søknader. 

Søknadsskjemaer

(Søknadsskjemaene er bare for de som ikke kan bruke Søknadsportalen.)

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold (pdf, 2,7 MB)

Søknad om permanent oppholdstillatelse (pdf, 1,6 MB)

Søknad om å beholde permanent oppholdstillatelse hvis du skal bo i utlandet (pdf, 1,37 MB) 

Søknad om besøksvisum (pdf, 296 kB)

Søknad om forlengelse av besøksvisum/besøksvisum for ny innreise (pdf, 817 kB)

Søknad om reisedokumenter (pdf, 1,1 MB)

Søknad om statsborgerskap (pdf, 1,5 MB)

Melding om norsk statsborgerskap for nordiske borgere (pdf, 621 kB) 

Melding om statsborgerskap for adoptivbarn og barn med norsk far (pdf, 626 kB)

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (pdf, 658 kB)

Søknadsskjema for fornyelse av oppholdstillatelse som er begrenset på grunn av identitet (pdf, 586 kB)

Søknad om opphevelse av innreiseforbud (pdf 232 kB)

Søknad om grenseboerbevis (pdf, 803 kB)

Fullmaktsskjema

Fullmaktsskjema (pdf, 685 kB) 

Skjemaer til søknader om permanent oppholdstillatelse

Ektefelle, samboer eller partners utenlandsopphold (pdf, 624 kB)

Skjemaer til arbeidsinnvandringssøknader

Ansettelsesbevis for EU/EØS-borgere (pdf, 776 kB)

Arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB)

Arbeidskontrakt for medarbeidere i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjoner (pdf, 687 kB)

Oppdragstilbudskjema (pdf, 811 kB) 

Skjemaer til familieinnvandringssøknader 

Egenerklæring på at referansepersonen ikke har mottatt økonomisk sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad fra NAV, pdf, 613 kB

Samlivserklæringsskjema (pdf, 583 kB)

Garantiskjema for opphold (pdf, 659 kB) 

Samtykkeskjema for søknad om oppholdstillatelse til barn/umyndige (pdf, 2 MB)

Skjemaer til au pair-søknader

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie (pdf, 734 kB) 

Skjemaer til fornyelse av studietillatelse-søknader

Uttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse (pdf, 835 kB)

Skjemaer til besøksvisumsøknader

Garantiskjema for besøk (pdf 1,1 MB)

Andre skjemaer

Skjema for endring av navn (pdf, 535 kB) 

Melding om straffbare forhold (pdf, 972 kB)