Skjemaer


Her finner du alle UDIs skjemaer og standardkontrakter som skal leveres ved ulike typer søknader. 

Søknadsskjemaer

(Søknadsskjemaene er bare for de som ikke kan søke elektronisk.)

Søknad om fornyelse av oppholdstillatelse som flyktning eller på grunn av sterke menneskelige hensyn (pdf, 846 kB)

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold (pdf, 2,1 MB)

Søknad om permanent oppholdstillatelse (pdf, 711 kB)

Søknad om å beholde permanent oppholdstillatelse hvis du skal bo i utlandet (pdf, 1,2 MB) 

Søknad om besøksvisum (pdf, 267 kB)

Søknad om forlengelse av besøksvisum/besøksvisum for ny innreise (pdf, 761 kB)

Søknad om reisedokumenter (pdf, 235 kB)

Søknad om statsborgerskap (pdf, 1,5 MB)

Melding om norsk statsborgerskap for nordiske borgere (pdf, 635 kB)

Melding for få tilbake norsk statsborgerskap (pdf, 231 kB)

Melding om statsborgerskap for adoptivbarn og barn med norsk far (pdf, 721 kB)

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (pdf, 657 kB)

Søknad om opphevelse av innreiseforbud (pdf, 1,3 MB)

Søknad om grenseboerbevis (pdf, 802 kB)

Fullmaktsskjema

Fullmaktsskjema (pdf, 735 kB) 

Skjemaer til søknad om statsborgerskap

Signaturskjema for statsborgerskap (pdf, 158 kB)

Samtykke til søknad om statsborgerskap for barn/umyndige (pdf, 180 kB)

Melding om straffbare forhold i utlandet (pdf, 200 kB)

Skjemaer til søknader om permanent oppholdstillatelse

Egenerklæring på at du ikke har fått økonomisk sosialhjelp fra NAV (pdf, 560 kB) 

Ektefelle, samboer eller partners utenlandsopphold (pdf, 624 kB)

Skjemaer til søknader om reisedokument

Samtykkeskjema til søknad om reisedokument (pdf, 197 kB)

Skjemaer til arbeidsinnvandringssøknader

Ansettelsesbevis for EU/EØS-borgere (pdf, 1,0 MB)

Arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB)

Arbeidskontrakt for medarbeidere i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjoner (pdf, 656 kB)

Oppdragstilbudskjema (pdf, 723 kB) 

Skjemaer til familieinnvandringssøknader 

Egenerklæring på at referansepersonen ikke har mottatt økonomisk sosialhjelp fra NAV (pdf, 672 kB)

Samlivserklæringsskjema (pdf, 576 kB)

Garantiskjema for opphold i familieinnvandringssaker (pdf, 707 kB)

Samtykkeskjema for søknad om oppholdstillatelse til barn/umyndige (pdf, 651 kB)

Spørsmål om forholdet mellom ektefeller i saker om familieinnvandring (pdf, 236 kB)

Skjema for forklaring på hvorfor jeg ikke kan levere ett eller flere dokumenter (pdf, 582 kB)

Skjemaer til au pair-søknader

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie (pdf, 782 kB) 

Skjemaer for asylsøkere

Skjema for asylsøkere som ønsker arbeidstillatelse (pdf, 620 kB).

Skjemaer til studiesøknader

Samtykke til at barn/umyndige kan studere i Norge (pdf, 558 kB)

Uttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse (pdf, 598 kB)

Skjemaer til besøksvisumsøknader

Sponsorskjema (pdf, 237 kB)

Andre skjemaer

Skjema for endring av navn (pdf, 534 kB) 

Søknad om å endre fødselsdato, fødested og/eller statsborgerskap (pdf, 626 kB) 

Melding om straffbare forhold (pdf, 1,3 MB) 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?