Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 46) Sjekkliste for familieinnvandring for enslig mor eller far med barn over 18 år i Norge


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.