Arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende Dokumenter som du kan levere når du søker om varig oppholdsrett


Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Når du skal søke om varig oppholdsrett, må du levere inn dokumenter som viser  

 • at du har bodd i Norge sammenhengende i minst fem år, og
 • at du har hatt et oppholdsgrunnlag (vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, bodd her med tilstrekkelige midler eller er familiemedlem av en slik person) i Norge i alle disse årene 

Hvilke dokumenter du skal levere inn vil variere etter hvilket oppholdsgrunnlag du har hatt i Norge.

Når du møter opp hos politiet må du vise fram originalene og levere inn en kopi av hvert dokument. 

Eksempel på kombinasjon av dokumenter en arbeidstaker kan levere inn

 • pass/nasjonalt ID-kort
 • utskrift fra folkeregisteret som viser når du flyttet til Norge og hvilke adresser du har bodd på de siste fem årene
 • skatteoppgjør for de siste fem årene
 • alle arbeidskontrakter fra de siste fem årene
 • siste tre lønnsslipper 

Eksempel på kombinasjon av dokumenter en selvstendig næringsdrivende kan levere inn

 • pass/nasjonalt ID-kort
 • utskrift fra folkeregisteret som viser når du flyttet til Norge og hvilke adresser du har bodd på de siste fem årene
 • skatteoppgjør fra de siste fem årene
 • utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene
 • kontrakter, fakturaer for utførte oppdrag
 • godkjent regnskap for de siste fem årene
 • dokumentasjon på innrapportering av merverdiavgift

Andre dokumenter du kan levere inn  

Nedenfor følger en liste over andre dokumenter du kan levere inn hvis eksemplene over ikke passer din situasjon, for eksempel fordi situasjonen din har endret seg i løpet av tiden du har bodd i Norge.

Listen er ment som en veiledning og du trenger ikke levere inn alle disse dokumentene. Du må levere inn en kombinasjon av dokumentene på listen slik at du har dekket alle de fem årene du har vært i Norge. Du kan også levere inn andre relevante dokumenter. 

 • pass/ nasjonalt ID-kort
 • utskrift fra folkeregisteret som viser når du flyttet til Norge og hvilke adresser du har bodd på de siste fem årene
 • skatteoppgjør/skattemeldinger (selvangivelser) fra de siste fem årene
 • lønns- og trekkoppgaver fra de siste fem årene
 • alle arbeidskontrakter fra de siste fem årene
 • bankutskrifter
 • bekreftelse på turnus fra arbeidsgiver ved turnusarbeid
 • vedtak fra NAV ved overgang til uføretrygd, alderspensjon, tidsbegrenset lønnstilskudd, dagpenger
 • bekreftelse på lovlig permittering fra NAV eller arbeidsgiver
 • legeattest ved fravær grunnet sykdom eller ulykke
 • dokumentasjon på leie eller kjøp av eiendom i Norge
 • dokumentasjon på studier i utlandet

 

Dato/sted:
Underskrift: