Dokumenter du må levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Sjekkliste for folkehøgskole eller livssynsskole


Informasjon
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre tid før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker for første gang

Sjå forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden.
Sjå forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Boligen kan være et hus, en leilighet, hybel eller lignende. Hvis du leier boligen, må du levere skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller andre som disponerer boligen.

I leiekontrakten er det anbefalt (men det er ikke et krav) at leilighetsnummeret (bruksenhetsnummeret) står. Dette nummeret består av en H og fire siffer, for eksempel H0101.

Hvis studiestedet/skolen skal skaffe bolig til deg, holder det at de har skrevet dette i opptaksbrevet ditt, du trenger ikke levere en egen leiekontrakt.

Sjå forklaringSkjul forklaring

Hvis du skal gå på folkehøgskole må du ha penger tilsvarende 

104 500 kroner for skoleåret 2019/2020

.

 

Hvis du skal gå på livssynsskole må du ha penger tilsvarende 

110 200 kroner i året

Dette kan være dokumentert med vedtak om støtte fra Lånekassen, dokumentasjon på at du får lån, stipend eller offentlig støtte fra hjemlandet ditt, saldoutskrift fra kontoen din i en norsk bank eller en bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen på at pengene står på deres depositumskonto, eller spesifisert arbeidskontrakt for deltidsarbeid.

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du ønsker at noen skal følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Hvis du leverer søknaden i et annet land enn hjemlandet ditt

Hvis du er mellom 15 og 18 år

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du må levere et av disse to dokumentene:

  • UDIs samtykkeskjema  for barn som skal studere i Norge (pdf, 558 kB) som er utfylt og underskrevet av begge foreldrene dine. (www.udi.no/skjema)
  • en erklæring der foreldrene dine skriver at de samtykker til at du får studere i Norge. Erklæringen må være underskrevet av begge foreldrene dine, eller av de som har foreldreansvaret for deg.

Foreldrene dine må møte opp på ambassaden/konsulatet/søknadssenteret for å levere samtykkeskjemaet eller erklæringen og vise fram pass eller annen legitimasjon med bilde og signatur. Alternativt kan foreldrene dine få skjemaet/egenerklæringen stemplet av en notarius publicus. 

Vær oppmerksom på at denne typen tillatelse bare kan gis for ett år til sammen.

Dato/sted:
Underskrift: