Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om fornyelse av oppholdstillatelse Sjekkliste for fornyelse for student ved høgskole/universitet/fagskole og elev på videregående skole


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette gjøre at det tar lengre tid før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Sjå forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden.
Sjå forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du må vise at du har midler tilsvarende 

128 887 kroner i året

 eller at du vil ha en inntekt tilsvarende denne summen i året (eller en kombinasjon av midler og inntekt).

Du må dokumentere dette på en eller flere av disse måtene: 

  • Vedtak om stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning eller bekreftelse på at du får andre typer stipend
  • Arbeidskontrakt for deltidsarbeid i Norge som inneholder stillingsprosent/timer, lønn og varighet
  • Kontoutskrift fra kontoen din/alle kontoene dine i en norsk bank. 
  • Du kan ikke være selvstendig næringsdrivende eller ha et enkeltpersonsforetak i Norge.
Sjå forklaringSkjul forklaring

Du må dokumentere dette på en eller flere av disse måtene: 

  • kvittering på at du har betalt skolepenger fra skolen/høyskolen/universitetet
  • Vedtak om stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning eller bekreftelse på at du får andre typer stipend
  • Arbeidskontrakt for deltidsarbeid i Norge som inneholder stillingsprosent/timer, lønn og varighet
  • Kontoutskrift fra kontoen din i norsk bank, eller en bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen på at pengene står på deres depositumskonto

Pengene til skolepenger kommer i tillegg til summen på 

128 887 kroner i året

  som du må vise at du har å leve for.

Sjå forklaringSkjul forklaring

Kontoutskrift fra banken din som viser hvor mye penger du hadde på kontoen den første dagen i hver måned de siste seks månedene. Dersom du har flere bankkontoer i Norge, må du legge ved tilsvarende utskrift fra alle dine kontoer.

Sjå forklaringSkjul forklaring

Hvis du ønsker at noen skal følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Dato/sted:
Underskrift: