Skal søkje Diplomatar, NATO-personell og familien deira


Reglar for diplomatar, NATO-personell, deira tilsette og familiemedlemmer som skal jobbe i Noreg. 
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Kven er du?

  • Diplomat

  • NATO-personell

  • Tilsett hos diplomat eller NATO-personell

  • Familiemedlem av diplomatar eller NATO-personell

behandlingstid

Ventetid

Sjekk kor lenge du må vente for å få svar på ein søknad om opphaldsløyve for å arbeide. 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?