Slik søker du om oppholdstillatelse for medisinsk behandling


Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.